O programie MS Imagine Premium

MICROSOFT IMAGINE PREMIUM - (dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance) – program przedsiębiorstwa Microsoft skierowany do odpowiednich uprawnionych studentów i pracowników (wskazanych jednoznacznie w załączniku ramowej rocznej /na rok 2017/ umowy subskrypcji pomiędzy Wydziałem PiT AMG, a Microsoft. Uprawnieni uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych (w ramach licencji EDU). 

Przystąpienie przez wydział do programu daje możliwość skorzystania z subskrypcji w dwóch obszarach: Wydziałowe Laboratoria Komputerowe oraz Użytkownicy Indywidualni.

I. Wydziałowe Laboratoria Komputerowe.

  • Każdemu laboratorium komputerowemu na wydziale przysługuje pełne wsparcie do narzędzi dostępnych w programie MS Imagine Premium.
  • Jednocześnie dostęp do MS Imagine Premium uzyskuje opiekun informatyczny laboratoriów komputerowych WPiT, w których realizowane jest nauczanie technologii Microsoft wchodzących w skład programu Microsoft Imagine Premium.
  • Z oprogramowania zainstalowanego w ramach MS Imagine w wydziałowym laboratorium komputerowym może skorzystać każdy student i pracownik WPiT

II. Użytkownicy Indywidualni.

Użytkownicy (odpowiedni pracownicy i studenci wydziału PiT ) mogą zainstalować na określonych zasadach w Regulaminie darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) na swoich prywatnych komputerach.

Jaki użytkownik indywidualny może skorzystać z programu Microsoft Imagine Premium?

1) Pracownicy - nauczyciele akademiccy WPiT (zgłoszeni w umowie) nauczający technologię Microsoft w wydziałowych laboratoriach komputerowych w ramach tylko poniższych przedmiotów z listy:

Lista przedmiotów uprawnionych do korzystania z programu MS Imagine Premium

2) Studenci WPiT studiów stacjonarnych, niestacjonarnych podyplomowych realizujący w bieżącym semestrze swojego toku studiów w wydziałowych laboratoriach komputerowych jeden poniższych przedmiotów z listy:

Lista przedmiotów uprawnionych do korzystania z programu MS Imagine Premium

 

Uwaga!

Pozostali studenci i pracownicy wydziału PiT, którzy nie spełniają powyższych wymogów nie mogą otrzymać indywidualnego dostępu do oprogramowania programu MS Imagine Premium.

Uwaga!

Nie wolno oprogramowania z MS Imagine Premium używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. w dziekanacie wydziału, wydziałowy serwer pocztowy, katedralny serwer plików).

Copyright © 2018 MS Imagine Premium WPiT